DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pátek, Září 17, 2021

Benešovský Běžecký Festival, konaný v termínu 19. září.2021 se uskuteční za platných pravidel vydaných Vládou České republiky na základě hygienicko-epidemiologické situace.

ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ BEZINFEKČNOSTI

Všechny osoby (diváci, závodníci, pořadatelé a další) vstupující na stadion (mimo dětí do dovršení 6 let věku) musí být schopni prokázat svoji bezinfekčnost v tištěné či elektronické verzi:

1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem,

3. osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a doloží jej národním certifikátem o provedeném očkování,

4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

5. osoba absolvování negativní antigenní test ve škole nebo školském zařízení ne starší než 72 hodin,

6. osoba podstoupila preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

 

Účastník akce (závodník, divák, pořadatel aj.) svou účastí stvrzuje, že jednu z výše uvedených podmínek splňuje a současně nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 a nese veškerou odpovědnost za to, pokud tomu tak ve skutečnosti není.

Divák je povinen dbát pokynů organizátora závodu v rámci kontroly splnění výše uvedených podmínek a uposlechnout jeho pokynů, pokud jejich splnění neprokáže, a dále se zavazuje dodržovat základní epidemiologická opatření.

Dostupnost testů pro sebetestování v místě konání závodu není povinností jeho organizátora.