Běžecký víkend na Konopišti se blíží, věnujte prosím pozornost opatřením proti epidemii Covid -19

Pondělí, Červen 7, 2021
Vážení účastníci běžeckého víkendu na Konopišti,
dovolujeme si Vás  upozornit na pravidla Ministerstva zdravotnictví ČR pro konání hromadných akcí.  Níže bod 17. Mimořádného opatření MZ ČR, které platí od 31.5.2021.
Naším cílem je upozornit Vás na platná opatření. Věříme, že se závodů zúčastníte s plnou odpovědností k níže uvedenému opatření a především v bezvadném zdravotním stavu !
Ze strany pořadatele nebude probíhat testování ani kontrola níže uvedeného opatření. Vše zůstává na odpovědnosti samotných účastníků akce, případně jejich zákonných zástupců!
 

17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, 12 podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

 
 Svou účastí na akci "Běžecký víkend na Konopišti" všichni sportovci prohlašují, že osobně zodpovídají za splnění výše uvedených pravidel, a to i jako doprovod za své  nezletilé děti!  
 
Děkujeme za pochopení !
 
pořadatelé K10 v roce 2021